Матеріали для ліцензування закладу

Статут закладу
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Ліцензований обсяг - 560 учнів
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі
(станом на 01.09.2019 року) - 558 учнів

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення (додаток №23 до Ліцензійних умов)
Наявність вакантних посад

У закладі станом на 03.09.2018 року вакантні посади відсутні.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з
особливими освітніми потребами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу (додаток №24 до Ліцензійних умов)
Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (додаток №25 до Ліцензійних умов)